Italské profesionální produkty

D R O G E R E X se zab√Ĺv√° prodejem a distribuc√≠ kosmetick√©ho a drogistick√©ho zboŇĺ√≠. DalŇ°√≠ v√Ĺznamnou obchodn√≠ aktivitou firmy je export a import. Zastupujeme velmi v√Ĺznamn√© v√Ĺrobce a jejich znańćky pro prodej v ńĆesk√© republice. Jsme ryze ńćeskou firmou. Hlavn√≠m nosn√Ĺm programem je distribuce kosmetick√Ĺch produktŇĮ. Firma vznikla v roce 1998, zanedlouho si vytv√°Ňô√≠ povńõst distributora s nejprod√°vanńõjŇ°√≠m syst√©mem pr√°ce a dost√°v√° se na pozici dominantn√≠ho obchodn√≠ho partnera. Od zańć√°tku zaloŇĺen√≠ firmy spolupracujeme s pŇôedn√≠mi ńćesk√Ĺmi v√Ĺrobci, dovozci a distributory kosmetiky.

Profesion√°ln√≠ produkty s vysokou √ļńćinnost√≠